Vi Må Da Håbe Det Bli'r Bedre I Morgen - De Nattergale