Jeg Har Boet Ved En Landevej - Bjørn Tidmand

Komponist: Alvar Kraft
Tekst: Harry Hartz
Kapelmester: Ole Høyer