Ensomhedens Gade Nr. 9 - John Mogensen

Komponist: John Hartford
Tekst: John Mogensen
Kapelmester: Svend Skipper