I alt 816 sange med 406 kunstnere på 411 lister

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977


Om listen

Ved lukningen af Top 20 i 1969 indførtes Top Ti som nyt tilbud til det hitlistehungrende folk. Igen var det det svenske Tio i Topp, som var forbilledet. Her havde man for længst droppet livepublikummet og i stedet ladet lytterne indsende stemmer i ugens løb. Samme koncept blev nu indført i Danmark med Top Ti med den udvidelse, at der udelukkende var tale om sange fremført på andre sprog end dansk. I praksis var det næsten udelukkende engelsksproget musik, der kom i betragtning. I oktober 1972 ændrede hitlisten navn til Tipparaden. I samme ombæring droppede man den sproglige forhindring, så mere beat/rockorienterede dansksprogede orkestre også havde mulighed for at komme i betragtning. Desuden besluttede man at indføre et loft for, hvor mange uger et nummer kunne ligge på listen. Tipparaden bevarede formatet og navnet indtil lukningen i 1977. Selvom selve navnet ikke blev brugt igen, peger såvel Det elektroniske barometer (1986-), som Tjeklisten (1994-2010) tilbage på Tipparaden, hvad formatet angår.